Tenor

DOLLINGER Rudolf sen.
PLUNGER Klaus
THEMESSL-HUBER Karl